แก้ปัญหา this exceeds GitHub’s file size limit of 100.00 MB

เมื่อเราต้องการจะ re-commit ใหม่ไปยัง Github ใหม่หลังจากเจอปัญหาเรื่อง big file สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง git filter-branch –index-filter ‘git rm -r –cached –ignore-unmatch <bigfilenam>’ HEAD git add * git commit -m “comment” git push
View Post

แก้ไขปัญหาต่างๆของ OVF File ไปยัง VMWare Hypervisor (ESXi)

หลังจากที่สร้าง Virtualbox Machine มาเยอะแยะ แต่พอจะเอาไปใช้งานใน VMWare Hypervisor (ESXi) 6 ขึ้นมากลับพบปัญหาหลากหลายมาก เลยจะรวมวิธีแก้ไว้ตามปัญหา error ต่างๆดังต่อไปนี้ครับ 1. Unsupported virtual hardware device ahci ให้ทำการแก้โดยเปลี่ยนจาก ให้เป็น 2. Unsupported hardware family ‘virtualbox2.2’ ให้แก้จาก
View Post

Howto: แก้ไข systemd เมื่อ upgrade Ubuntu 18.04

พอดีว่าวันนี้ได้ update เครื่อง techsuii จาก 18.04 ไปเป็น version ล่าสุดด้วยคำสั่ง แล้วเจอปัญหากับ Systemd ว่ามัน install ไม่ได้เจอ log error ว่า “Unsafe symlinks encountered” ก็เลยเช็ค / ดูว่าเกิดอะไรขึ้น พบว่าขณะทำการ  update พบว่ามันมี  process อะไรซักอย่างไปเปลี่ยน owner…
View Post