หลังจากที่ประกาศก่อนหน้านี้ไปแล้วว่า OpenSSL จะออก version ใหม่ในวันที่ 10/11/2016 เพื่อปิดช่องโหว่ร้ายแรง เมื่อถึงวันที่ 10/11/2016 ทาง OpenSSL ก็ได้ออก version ใหม่เป็น OpenSSL 1.1.0c เพื่อปิดช่องโหว่และ bug ต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ CVE-2016-7054 ซึ่งเป็นช่องโหว่ DoS (Denial of Service) โดยช่องโหว่ดังกล่าวเป็นการแจ้งโดย by Robert Święcki จาก Google Security Team (Project Zero)

ช่องโหว่ CVE-2016-7054 เป็นช่องโหว่ heap-based buffer overflow ที่ใช้งาน TLS connections โดยใช้ *-CHACHA20-POLY1305 cipher suites ครับ โดยจะเกิด DoS เมื่อรับ payload ที่ผิดพลาดขนาดใหญ่ครับ

openssl-d5e79fa8b766787b-978ce0207d1cfbaf

Source::