ก่อนหน้านี้เราเคยอ้างถึง USB Rubber Ducky ไปแล้ว ซึ่งมันคือ USB Device ที่แปลงตัวเองเป็น Keyboard แล้วทำการ Keystroke Injection จากนั้นก็คอยเป็น Keylogger, Malware installer, Information Stealer

ทีนี้สิ่งที่ Beamgun จะทำก็คือรันเป็น background process จากนั้นก็คอยสอดส่องการเสียบ USB keyboard และ activity ที่เป็น Keystroke Injection เมื่อตรวจพบตัว Beamgun ก็จะทำการ block activity นั้น แล้วก็ทำการเก็บ log ไว้

หากใครสนใจสามารถ download มาใช้งานได้เลยครับ

beamgun-readme

Source:: Jlospinoso.github.io