นัก Digital Forensics ชาวรัสเซียจากบริษัท Elcomsoft พบ iPhone มีการส่งข้อมูลประวัติการโทรของ user กลับไปให้ Server ของ Apple ตลอดเวลาหากมีการ enable iCloud ไว้ อีกทั้งการ upload ข้อมูลดังกล่าวไม่มีตัวเลือกให้สามารถปิดได้ รวมถึงไม่มีการแจ้งเตือน user แต่อย่างใด

โดยการ upload ข้อมูลดังกล่าวประกอบไปด้วย ข้อมูลเบอร์โทรที่โทรออก, วันและเวลาที่โทร, ระยะเวลาที่ใช้ในการโทร ซึ่งข้อมูลทั้งหมดมีทั้งการโทรทุกรูปแบบ แม้ว่าการโทรนั้นจะไม่สำเร็จก็ตาม (รวมถึง Facetime ด้วย) ซึ่งการ sync ข้อมูลดังกล่าวมีมาตั้งแต่ iOS 8.2 (มีนาคม 2015) เป็นต้นมา

ทาง Apple ตอบในกรณีนี้ว่า “เราทำการ sync call history เพื่อความสะดวกของลูกค้า ที่จะทำให้ลูกค้าสามารถได้การโทรทั้งหมดจากเครื่องไหนก็ได้”, “ข้อมูลเครื่องถูกเข้ารหัสไว้ด้วย passcode ของ user อีกทั้งการเข้าถึง iCloud จำเป็นต้องใช้ username, password เข้าถึงอยู่แล้ว และ Apple แนะนำให้ลูกค้าใช้ password ที่แข็งแกร่งและใช้งาน 2-Factor Authentication เพื่อให้แน่ใจได้ว่าไม่มีการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้แน่นอน”

Source:: TheIntercept.com