พบช่องโหว่ DoS (Denial of Service) ใน  NTP Server โดยผู้โจมตีไม่จำเป็นต้องทำการยืนยันตัวตนก่อนโจมตีแต่อย่างใด

Version ที่ได้รับผลกระทบคือ:

  •  ntp-4.2.7p22, หรือมากกว่า แต่ไม่รวมถึงเวอร์ชั่น ntp-4.2.8p9
  • ntp-4.3.0, หรือมากกว่าแต่ไม่รวมถึง ntp-4.3.94

ตอนนี้มีการปล่อย update ออกมาแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าวแล้วครับ

screen-shot-2559-11-22-at-15-27-49

Source:: Dumpco.re