จากข่าวเรื่อง BlackNurse Attack ที่กระทบกับ Firewall อย่างกว้างขวางทางบริษัท i-secure จำกัดก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด ได้มีการทดสอบ วิเคราะห์และพร้อมรับมือภัยคุกคามดังกล่าว อีกทั้งพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่างๆเพื่อป้องกันภัยคุกคามอยู่เสมอครับ

ผลการทดสอบ BlackNurse Attack
screen-shot-2559-11-22-at-12-55-25