นาย Dan Langille พบอาการของ ssh-agent บนเครื่อง MacOS มีการ caching passphrase ไว้ในเครื่องทำให้หาก log in ไปแล้วครั้งหนึ่งเราจะไม่จำเป็นต้องกรอก passphrase อีกครั้ง ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่สมควร ดังนั้นวิธีแก้คือ

1. เข้าไปแก้ไขเพิ่ม option ใน ~/.ssh/config

Host *

UseKeyChain no

2. จากนั้นรัน script ตามด้านล่าง เพื่อทำการลบ cache ภายในเครื่อง

ssh-add -D -K
for f in ~/Library/Keychains/*/keychain-2.db; do sqlite3 $f “delete from genp where agrp = ‘com.apple.ssh.passphrases’;”; done

Source:: dan.langille.org

screen-shot-2559-11-23-at-16-05-38