ทาง Fortinet พบว่ามีการแพร่กระจาย spam ผ่าน Skype โดยการหลอกว่าเป็น Link ของ  Linkedin

one-one

จากภาพจะเห็นว่า Link ดังกล่าวเป็น Link ที่มี domain เป็น www.linkedin.com แต่เนื่องด้วย Linkedin ไม่มีการตรวจสอบ Link ดังกล่าวก่อนทำการ redirect User จึงทำให้กลายเป็นว่าเมื่อผู้ใช้งาน click link ดังกล่าว จะถูก redirect ไปยังเว็บไซด์ Baidu และหลังจากเข้าไปที่เว็บ Baidu แล้วก็จะมีการ redirect user อีกรอบไปที่ spam website เกี่ยวกับการขายอาหารเสริมลดน้ำหนักและอาหารเพิ่มประสิทธิภาพสมองอีกทีหนึ่ง

two-two

มีอีกกรณีคือการส่ง Link Baidu ให้กับผู้ใช้งานใน Skype ซึ่งก็เป็นลักษณะเดียวกับ Linkedin เช่นกันครับ

seven

Source:: Fortinet Website