ในปี 2016 เป็นปีแห่งการระบาดของ Ransomware อย่างแท้จริง ติดไปทั้งในมือถือและคอมพิวเตอร์จำนวนมาก โดยทาง Kaspersky ทำสรุปของปี 2016 ออกมาดังนี้ครับ

  • มี Ransomware เกิดใหม่ถึง 62 แบบ
  • เพิ่มการเปลี่ยนแปลงของ Ransomware ถึง 11%: จาก 2,900 การแก้ไขในเดือนมกราคมถึงมีนาคม, กลายเป็น 32,091ในกรกฎาคมถึงกันยายน.
  • มีการโจมตีไปที่แนวธุรกิจมากขึ้น 3% ระหว่างเดือนมกราคม จนถึงเดือนกันยายน: เปลี่ยนจากการโจมตีทุกๆ 2 นาทีไปเป็นทุกๆ 40 วินาทีแทน
  • ทีนี้หากเป็นการโจมตีที่เน้นไปที่บุคคลทั่วไปเพิ่มจากทุกๆ 20 วินาทีกลายเป็น 10 วินาทีแทน
  • 1 ใน 5 ของบริษัทระดับเล็กและกลางที่จ่ายเงินให้กับ ransomware จะไม่ได้ข้อมูลกลับมา

สามารถดูข้อมูลทั้งหมดได้ตาม Link นี้ครับ

ksb_2016_eng_1