โดยปกติแล้ว เวลาเราจะตรวจสอบว่าเครื่องเราใช้ Public IP  เป็นอะไรในการเชื่อมต่อ internet เราต้องเข้าไปตรวจสอบในเว็บไซด์อย่าง whatismyip.com ทีนี้ถ้าเป็นการเช็คจาก server ล่ะเราต้องทำไง

  1.  เปิด Terminal application ขึ้นมา
  2. ใช้คำสั่ง dig command โดยกำหนด dig ไปที่ myip.opendns.com โดยกำหนด dns server เป็น resolver1.opendns.com
  • dig +short myip.opendns.com @resolver1.opendns.com

หรือ

  • dig txt +short o-o.myaddr.l.google.com @ns1.google.com

screen-shot-2559-12-14-at-00-29-04