twitter ของ Penetration Tester ที่ชื่อว่า @x1622sec พบข้อผิดพลาดของการทำงานของ Web Server ระหว่างการทำ pentest พบว่าสามารถ upload shell ที่มีนามสกุลเป็น .php. ขึ้นไปแล้วสามารถทำงานได้เหมือนกับ .php ธรรมดา ซึ่งตอนแรกทาง pentester คิดว่าเป็นเรื่องของการ setting configuration ของ Server ผิดพลาดจากฝั่งลูกค้าเอง ก็เลยลองติดตั้ง LAMP(Linux + Apache + MySQL + PHP) ใน Ubuntu 12.04 ดู ซึ่งเป็น Ubuntu เวอร์ชั่นที่เป็น Long Term Support (รับประกันว่าจะมีการ support ให้ตลอด 5 ปีหลังจากที่มีการ release ออกมา ซึ่งก็คือ support ถึงปลายๆปี 2017) พบว่าสามารถใช้งาน .php. ได้แบบ default เลย ซึ่งนั่นหมายความว่าไม่ใช่การ setting ที่ผิดพลาดแต่อย่างใด

ดังนั้นแนะนำให้หมั่น update Web Server และ OS ครับ

หากจะป้องกันเบื้องต้นก็แก้ไขโดยใช้ .htaccess ไปก่อนก็ได้ครับ

Source:: blog.x1622.com