เมื่อช่วงปีที่แล้วมีการร้องขอจำนวนมากไปยัง AWS ว่าขอให้มี Kali Linux Image เป็นตัวเลือกใน AWS Marketplace

ล่าสุดทาง AWS ได้ทำตามเสียงเรียกร้อง มีการนำ Kali Linux ไปทำเป็น image ใน AWS Marketplace เป็นที่เรียบร้อยครับ เราสามารถจะสร้าง Server เป็น Kali Linux บน AWS ได้แล้วครับ

Source:: Kali.org