แม้แต่ห้องสมุดก็ไม่เว้น Hacker ไล่ hack ห้องสมุดสาธารณะในเมือง St. Louis ทำให้ระบบการยืมหนังสือไม่สามารถใช้การได้ รวมถึงปิดการใช้งาน internet ใน Computer ทุกๆเครื่องของห้องสมุดอีกด้วย

จากคำให้การของห้องสมุด, Hacker ได้ร้องขอเงินประมาณ 35000$ ในรูปแบบของ Bitcoin โดยมีเครื่องโดนทั้งหมดประมาณ 700 เครื่องจากห้องสมุดทั้งหมด 16 สาขา ซึ่งทางห้องสมุดปฏิเสธที่จะจ่ายเงินให้กับ Hacker และก็จะทำการลบข้อมูลทั้งหมด แล้วเริ่มใช้งานใหม่ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาเป็นสัปดาห์เลยทีเดียว

Source:: Money.cnn.com