Apple ประกาศออก patch ให้กับ iOS โดยออกเป็นเวอร์ชั่น 10.2.1 เพื่ออุดช่องโหว่ต่างๆที่ตรวจพบและมีการแจ้งเข้ามามากมาย ซึ่งมีช่องโหว่ที่ทาง Google Zero Team ตรวจพบและเป็นช่องโหว่รุนแรงถึง 4 ช่องโหว่ด้วยกัน โดยช่องโหว่เหล่านั้นเป็นช่องโหว่แบบ Arbitary Code Execution ทั้งสิ้น

ซึ่งผู้แจ้งช่องโหว่จาก  Google Zero Team ก็ไม่ใช่ใครอื่น คือ lokihardt หรือคนที่ถูกยกย่องให้เป็น Hacker ที่เก่งที่สุดในโลกตอนนี้นั่นเอง

หากใครใช้งานอยู่ก็รีบ update กันนะครับ

Source:: Apple.com