ในปี 2015 CloudSek ได้สร้าง project สำหรับการสร้างระบบ Artificial Intelligence (AI) ทีจะตอบสนองกับเว็บไซด์เหมือนคนได้ ซึ่งทางทีมงานได้ทำ demo แล้วเอาไปแสดงในงาน NullCon ในปี 2016

หลังจากการปรับจูนตั้งแต่ปี 2015 ใช้เวลาไป 14 เดือนก็ได้ระบบ Cloud-AI ที่สามารถแยกแยะ input boxes, buttons, และ navigation links ในหน้าเพจได้โดยมี false ที่น้อยมากๆ ทำให้ Cloud-AI สามารถตอบสนองกับมือถือหรือ web หรือ application ใดๆที่มี GUI ได้

CloudSek ใช้ Cloud-AI ในการสร้าง agent ให้เข้าไปส่วนที่น่าสนใจใน Internet และทำงานที่ซับซ้อนซึ่งไม่น่าเบื่อและใช้เวลามาก ความคิดการทำงานเกี่ยวกับ web แบบ auto ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่การสร้างระบบ auto ที่สามารถตอบสนองและเข้าถึง interface ใดๆของเว็บ เป็นอะไรที่แตกต่างไป และทำให้มูลค่าของมันก็สูงขึ้นไปอีก ยกตัวอย่างเช่น Amazon Echo สามารถสั่งของให้กับคุณจาก Amazon Shopping ได้ แต่ Echo ไม่สามารถสั่งของจาก Alibaba หรือ portal ที่อื่นได้ ในอนาคต CloudSek จะใช้ Cloud-AI เพื่อช่วยทำสิ่งต่างๆใน internet, ทำงานที่ซับซ้อน, เพื่อประหยัดเวลา

Cloud-AI มีความเร็วและแม่นยำ โดยมี 2 เทคโนโลยีคือ

1. X-Vigil เป็นส่วนการ monitor จาก internet source ต่างๆ, social media platform, forum ใต้ดินต่างๆ และครอบคลุมไปถึง threat และมีระบบ real time alert โดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ

2. CloudMon เป็นส่วนการ monitor internet source ในเชิง infrastructure ต่างๆ ทั้ง Application, website และอื่นๆ เพื่อคอยสอดส่องปัญหาทางด้านความปลอดภัย

CloudSek เคยใช้ Cloud-AI ในการเฝ้าระวังเว็บแอพพลิเคชั่นและโครงสร้างของ Cloud แทนที่จะเป็นการทำงานของคนมาแล้ว ซึ่งการใช้ระบบดังกล่าวทำให้ระบบสามารถพัฒนาและเรียนรู้ในแต่ละเคสได้

ทั้งนี้ Cloud-AI เคยหาช่องโหว่ของทั้ง Facebook และ Linkedin มาแล้วอีกด้วย (เคสตัวอย่างต่างๆสามารถดูรายละเอียดได้ใน link ด้านล่าง)

Source:: CloudSek.com