ถือเป็น Trend การโจมตีที่มีมาอย่างต่อเนื่องกับการ DDoS สถาบันต่างๆ ทั่วโลก ล่าสุด ธนาคาร Lloyds Bank คือหนึ่งในเหยื่อที่ถูกโจมตีด้วยวิธีดังกล่าว

Lloyds Bank ซึ่งเป็นธนาคารในประเทศอังกฤษได้ถูก DDoS อย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าใจงาน Internet Banking ของธนาคารได้ ตั้งแต่วันที่ 11 มค. – 13 มค. ซึ่งในวันที่ 11 มค. ทางธนาคารได้รับจดหมายขู่มาจาก Hacker ว่าให้จ่ายเงิน”ค่าผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา(consultancy fee)” จำนวน £75,000 (ประมาณ 3,276,000 บาท) ในรูปแบบของ Bitcoin เพื่อให้ระบบกลับมาใช้งานได้ปกติ

ทางธนาคารไม่ยอมจ่ายเงินให้กับ Hacker และระบบก็กลับมาใช้งานได้ปกติในวันที่ 13 มค. 2017 ครับ

จากข่าวไม่ได้ระบุว่าไม่สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวันของ 11 – 13 มค. เลยหรือไม่ และวิธีการ DDoS รวมถึง bandwidth ก็ไม่ได้ระบุไว้เช่นกันครับ

Source:: Vice.com