หลังจากที่เรา setup Squid ได้เรียบร้อยแล้ว หากเราต้องการแบนหรือ block ไม่ให้ user ไม่สามารถเข้าเว็บใดๆ เราสามารถทำได้โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

1. สร้าง list ของ domain ที่ไม่อนุญาตให้เข้าใช้งานได้ก่อน

2. จากนั้นให้เข้าไปสร้าง access control list ใน /etc/squid/squid.conf โดยในที่นี้ผมจะใช้ชื่อเป็น blockeddomain

3. นำไปบังคับใช้กับ http_access (deny rule นี้ต้องเหนือ http_access allow all นะครับ)

4. Restart Squid

5. ทดสอบเข้าใช้งานเว็บไซด์ที่เรา block จะพบว่าไม่สามารถเข้าใช้งานได้

หากจะ block HTTPS ให้ใช้เป็น