ในหลายๆครั้งเราต้องการตรวจสอบการเรียกหรือทดสอบ HTTP Request ที่เราสร้างจาก Client Browser หรือ Command Line หรือ Library ใดๆ ซึ่งแน่นอนว่าการจะ setup server ที่จะคอยแสดงรายละเอียดของ client นั้นทำไม่ยาก แต่มันมีเว็บไซด์ที่ทำไว้อยู่แล้ว ดังนั้นเราก็ไม่ต้องทำก็ได้ นั่นคือเว็บไซด์ httpbin.org นั่นเอง

โดยการใช้งานนั้นก็ง่ายๆ เราอยากได้ผลลัพธ์ของการเรียกอะไรก็เข้าไปตาม path ของเว็บไซด์ httpbin.org เช่น

หากเราต้องการให้แสดงผล User-Agent ของ Client ให้เราเข้าไปที่ http://httpbin.org/user-agent

ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น user-agent ที่ทาง Web Server เห็นนั่นเอง (JSON Format)

หากต้องการทราบ IP จริงที่ Client ใช้ในการเชื่อมต่อเข้าไปยัง Server ก็ใช้เป็น

ก็จะได้ผลลัพธ์ (HTTP Response) เป็น IP ของเราที่ใช้เชื่อมต่อนั่นเอง

โดย page ทั้งหมดของ httpbin มีดังนี้

หากเราต้องการนำ httpbin ไปสร้างเป็น web server ของตัวเองสามารถทำได้โดย

จากนั้นสร้าง Web Server ขึ้นมาเป็น

จากนั้นเข้าใช้งานผ่าน Port 8000 ได้เลยครับ

Source:: httpbin.org