มาในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง HTTP Security Header ที่มีอยู่หลากหลายและมีประโยชน์มากมายมาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับ

1. X-XSS-Protection

X-XSS-Protection ใช้ในการ filter XSS ต่างๆที่ถูกใส่ไว้ในเว็บเพจที่ได้รับ โดย X-XSS-Protection มี 2 mode คือ

 • 0 คือ disable
 • 1 คือ enable โดย Browser จะเป็นตัวกรองการแสดงผลของเพจที่ได้รับ
  • 1 คือการ filter XSS ออก แต่ยัง render page ปกติ
  • 1; mode=block คือการ filter XSS เมื่อพบแล้วจะทำการหยุดการ render page
  • 1; report=http://target.com/url คือการ filter XSS แล้วจะทำการแจ้งเตือนไปยัง page ที่เรากำหนด

หากต้องการใส่ X-XSS-Protection ใน Nginx ให้เขียนในส่วน configuration เป็น

จากนั้น restart nginx

code ตัวอย่างที่รับ parameter ผ่านตัวแปล payload นำไปแสดงผล

<?php echo “XSS Page: “; echo $_GET[‘payload’]; ?>

จากภาพด้านล่างจะเห็นว่าการแสดงผลของ console ในบรรทัดแรก จะพบว่าสามารถรับ payload=<script>alert(1)</script> ไปแสดงผลได้ปกติ แต่เมื่อ enable X-XSS-Protection จะทำให้ไม่สามารถแสดงผลได้

โดย Browser ที่รองรับการทำงานของ X-XSS-Protection Header จะมี

 • Microsoft Edge
 • Google Chrome
 • Opera
 • Safari
 • Microsoft Internet Explorer 8.0 เป็นต้นมา

2. X-Frame-Option

X-Frame-Option เอาไว้กันการนำ page ไป render อยู่ภายใต้ iframe ซึ่งทำให้การโจมตีอย่าง Clickjacking ไม่เวิร์คด้วย

ยกตัวอย่างการ Clickjacking คือการนำ page ไปใส่ไว้ใน iframe แล้วทำเป็นโปร่งใสแปะไว้ในเพจของการใช้งานปกติ เมื่อมีการ click หรือใช้งานใดๆในเพจที่ถูกซ้อน ก็จะกลายเป็นการกระทำของการเพจที่ซ้อนนั้นแทน

ยกตัวอย่างเพจที่จะเอามาซ้อน

เพจที่ถูกซ้อน

หากไม่มีการใช้ X-Frame-Option จะออกมาเป็น

ที่เห็นปุ่มอยู่เพราะ opacity ไม่เท่ากับ 0 นั่นเอง

X-Frame-Options สามารกำหนดได้เป็น

 • deny คือไม่ยินยอมให้เว็บไซด์ใดๆนำเพจไปใส่ใน iframe
 • SAMEORIGIN กำหนดให้สามารถนำเพจไป render ใน iframe ได้ หากเป็น origin เดียวกัน
 • ALLOW-FROM กำหนดไปเป็น URL ใดๆที่อนุญาตให้เราอนุญาตให้นำเพจไปเป็น iframe ได้

ทีนี้หากเรากำหนด X-Frame-Options deny จะได้ผลเป็น

จะพบว่าไม่สามารถ render page ได้ เนื่องจากการไม่อนุญาตให้นำเพจไปไว้อยู่ใน iframe นั่นเอง

*** เพิ่มเติมในส่วน same origin คือเว็บไซด์ที่ต้องเป็น protocol, host และ port อันเดียวกัน

โดย Browser ที่รองรับการทำงานของ X-Frame-Options Header จะมี

 • Microsoft Edge
 • Google Chrome (ไม่ support allow-from value)
 • Firefox
 • Opera (ไม่ support allow-from value)
 • Safari
 • Microsoft Internet Explorer 8.0 เป็นต้นมา

3. X-Content-Type-Options

เป็นการกำหนดไปเลยว่า content ที่จะให้แสดงผลเป็นข้อมูลประเภทไหน เพื่อไม่ให้ปัญหาของการคิดไปเองของ Browser เช่น

ใน HTTP Response มีการกำหนด Content-Type: text/html แม้จะเป็นไฟล์แบบ gif , Browser ก็จะแสดงผลเป็น gif โดยไม่สนใจ Content-Type ที่มีการกำหนดไว้เลย โดยปัญหานี้เรียกว่า “MIME Sniffing”

โดย X-Content-Type-Options จะมาบังคับให้ Browser ไม่คิดไปเอง ให้ทำการ render page ตามที่เรากำหนดเท่านั้นแทน

หากเราต้องการกำหนดใน Nginx จะใช้เป็น

โดย Browser ที่รองรับการทำงานของ X-Content-Type-Options Header จะมี

 • Microsoft Edge
 • Google Chrome
 • Firefox
 • Opera
 • Microsoft Internet Explorer 8.0 เป็นต้นมา

4. Content Security Policy

Header ตัวนี้เป็นตัวกำหนดการนำ content ใดๆที่จะมาแสดงผลในเว็บเพจของเรา ซึ่งทำให้เราสามารถลดผลกระทบของการโจมตีแบบ XSS ได้อย่างดี

หากเราต้องการกำหนดใน Nginx จะใช้เป็น

โดย Policy ที่ว่าจะเป็นการกำหนด source ต่างๆที่จะนำมาแสดงผลไม่ว่าจะเป็น ภาพ, script, frame และอื่นๆ เช่น

เช่น

จากตัวอย่างตอนแรกที่เราใช้ใน (X-XSS-Protection) header จะพบว่าไม่สามารถใช้งาน payload=<script>alert(1)</script> ได้ เนื่องจาก set default-src เป็น none นั่นหมายความว่าไม่ยอมให้ object ใดๆที่จะมาแสดงผลได้นั่นเอง

ทีนี้หากเปลี่ยนใหม่เป็น อนุญาตให้ใช้ script แบบ inline ได้

และ

จะพบว่า script กลับมาใช้งานได้ดังเดิม

หากกำหนด policy กลายเป็น allow เฉพาะ same origin ก็จะพบว่าไม่สามารถทำงานได้

5. Strict Transport Security (HSTS)

เป็น Header ที่จะเป็นการบอกกับ Browser ว่าจะให้เข้าใช้งานเฉพาะ HTTPS เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่นการทดสอบเข้าใช้งาน http://www.facebook.com ซึ่งก็จะเห็นว่ามีการ redirect Browser ไปยัง HTTPS scheme

เมื่อเราเข้าไปที่ HTTPS เราจะพบว่ามีการส่ง Header HSTS มาให้

ซึ่งในนั้นจะเป็นการกำหนดการให้บริการของ HTTPS  โดย HSTS สามารถกำหนดได้ดังนี้

โดย

 • expire-time เป็นการบอกกับ browser ว่าเว็บไซด์นี้จะเข้าได้เฉพาะ https ไปอีกนานเท่าไหร่ หน่วยเป็นวินาที
 • includeSubDomains เป็นการบอกว่า HSTS ครอบคลุมถึง sub domain ด้วย
 • preload เป็นการกำหนด HSTS มาตั้งแต่ใน Browser โดย user ไม่จำเป็นต้องเข้าเว็บไซด์นั้นๆมาก่อน

หากเราต้องการ set ใน Nginx จะใช้เป็น

โดย Browser ที่รองรับการทำงานของ HSTS Header จะมี

 • Microsoft Edge
 • Google Chrome
 • Firefox
 • Opera
 • Microsoft Internet Explorer 11.0 เป็นต้นมา
 • Safari

6. Public-Key-Pins (HPKP)

HPKP เป็นการ pin Certificate หรือก็คือการกำหนดไปเลยว่าเวลาเข้าใช้งานเว็บไซด์โดยใช้ certificate ใดๆ เมื่อ browser เจอ HPKP เป็นครั้งแรก จะทำการจำ certificate นั้นๆไว้อีกทั้งจะจำวันหมดอายุของ certificate ไว้ด้วย

โดยหากเราต้องการ set ใน Nginx จะใช้เป็น

HPKP มี option ได้เป็น

 • expire-time เป็นการบอกกับ browser ว่าเว็บไซด์นี้จะเข้าได้เฉพาะ https ไปอีกนานเท่าไหร่ หน่วยเป็นวินาที
 • includeSubDomains เป็นการบอกว่า HSTS ครอบคลุมถึง sub domain ด้วย
 • report-uri=<URI> หากมีการตรวจสอบ certificate แล้วผิดพลาดให้แจ้งไปยัง URI ใดๆ อย่างของ Facebook ก็จะมีการ report ไปยัง http://reports.fb.com/hpkp/

โดย Browser ที่รองรับการทำงานของ HPKP Header จะมี

 • Google Chrome
 • Firefox
 • Opera

7. Cookie Options

จริงๆแล้วมันคือ header Set-Cookie ที่มีมานานแล้วนั่นเอง โดยการ set Cookie ให้มีความ secure มากขึ้นเราสามารถ set option เพิ่มเติมได้ดังนี้

 • secure เป็นการกำหนดให้ใช้งาน Cookie ผ่าน HTTPS เท่านั้น
 • HttpOnly เป็นการกำหนดให้ Cookie ไม่สามารถเข้าถึงได้ผ่าน Javascript
 • SameSite เป็นการกำหนดให้ไม่มีการส่ง Cookie ไปยัง Site อื่นๆ นอกเหนือจาก Site ของตัวเองเท่านั้น
 • Expires เป็นการกำหนดว่าให้ Cookie นั้นหมดอายุเมื่อไหร่
 • Domain เป็นการกำหนด domain ที่เราจะสามารถใช้ Cookie นี้ได้ โดยหากเรากำหนดเป็น domain=example.com จะรวมถึง sub.domain.com ด้วย
 • Path เป็นการกำหนด path ของการใช้งาน Cookie

จริงๆแล้วมันยังมีอีกหลาย HTTP Header ที่น่าใช้งานได้นะครับ เอาไว้วันหลังจะมาเพิ่มเติมอีกทีครับ

Reference:: 

 • https://en.wikipedia.org/wiki/Same-origin_policy
 • https://peteris.rocks/blog/exotic-http-headers/
 • https://blog.appcanary.com/2017/http-security-headers.html
 • https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers