หลังจากที่ต้องใช้ msfvenom สร้าง macro แล้วนำไปยัดใส่ไฟล์ Microsoft Word/OpenOffice เองมานาน ล่าสุด Metasploit ก็สร้าง module สำหรับการสร้างไฟล์ Word ที่มี exploit macro ฝังไว้ให้ง่ายๆเลย

Module ใหม่นี้มีชื่อว่า office_word_macro อยู่ภายใต้ exploit/multi/fileformat/office_word_macro โดยเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะอยู่ที่ ~/.msf4/local/ ครับ

Source:: Rapid7.com