เว็บไซด์ Ubuntu Geek ปล่อยให้ download หนังสือ “Learning Linux Shell Scripting” แบบฟรีๆ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15/03/2017

ใครสนใจหนังสือสำหรับการเรียนรู้การเขียน shell scripting ใน Linux ลองหามาอ่านดูครับ เนื้อหาตั้งแต่ basic จนถึง advance ครับ

Link