ไม่มีที่ไหนที่ปลอดภัย ทุกๆที่สามารถเป็นเป้าหมายการโจมตีได้หมด ล่าสุดเว็บไซด์สมัครงานของ McDonald Canada ถูกแฮ็ค ทำให้ข้อมูลผู้ที่สมัครงาน McDonald Canada หลุดออกมาถึง 95,000 คน

McDonald Canada ประกาศออกมาเองว่าเว็บไซด์สมัครงานของตนถูกแฮ็ค มีข้อมูลหลุดออกมาประมาณ 95,000 คน โดยเป็นผู้สมัครงานผ่านช่องทางเว็บไซด์ตั้งแต่ มีนาคม 2014 – มีนาคม 2017 ซึ่งข้อมูลมีทั้ง ชื่อ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, email address, ประวัติการทำงานย้อนหลัง และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ แต่ไม่มีข้อมูล หมายเลขประกันสังคม, ข้อมูลธนาคารและข้อมูลสุขภาพ หลุดออกมาด้วย

เมื่อทีมงานทราบได้ทำการปิดเว็บไซด์รับสมัครงานนั้นทันที พร้อมทั้งเริ่มทำการสืบสวนแล้ว อีกทั้ง McDonald จะแจ้งผู้สมัครทุกคนที่ได้รับผลกระทบทั้งทางจดหมาย , อีเมล์, เบอร์โทรศัพท์ อีกทั้ง McDonald ยังมีการแยกเบอร์สำหรับรับเรื่องการได้รับผลกระทบจากการนำข้อมูลที่หลุดออกไปใช้อีกด้วย

Source:: Globalnews.ca