เมื่อ 1-2 วันก่อนผมเจอว่า macOS มีการแจ้งเตือนให้ upgrade macOS เป็น version 10.12.4 แต่เมื่อทำการ upgrade และ restart แล้ว กลับไม่สามารถ upgrade ได้ และพบกับหน้า dialog แจ้งว่า “Cannot verify this update” ให้ทำการ download upgrade จาก App Store ใหม่ ซึ่งต่อให้ download macOS patch 10.12.4 มาติดตั้งใหม่ซักกี่ครั้งก็ยังเป็นปัญหาเดิม

จากการทดสอบวิธีแก้ไขคือการ download macOS 10.12.4 Combo Update มาใช้สำหรับการ upgrade แทนครับ โดยสามารถ download ได้จาก https://support.apple.com/kb/DL1910?viewlocale=en_US&locale=en_US

จากนั้นก็ติดตั้งเหมือนกับ installer โปรแกรมอื่นๆทั่วไปครับ ใช้เวลาประมาณ 20 – 30 นาทีและพื้นที่สำหรับการ upgrade ประมาณ 7.58 GB ครับ