โดยปกติเราสามารถเปิดไฟล์ ova ได้ใน Virtual Box แต่หากเราต้องการจะเปิดไฟล์ ova ใน Parallel Desktop จำเป็นต้องทำการ convert ซะก่อน โดยขั้นตอนสามารถทำได้ดังนี้

1. Download VMWare Ovftool

2. Convert ova ไปเป็น VMWare format

3. เปิดไฟล์ vmx เพื่อทำการ convert โดยใช้ Parallel Desktop