ในขณะที่กำลังพยายามทำ lab Python ใน Windows ก็พบปัญหารัน Python ไม่ได้ โดยขึ้นว่า “ImportError: DLL load failed: The specified module could not be found.” แต่มันดันไม่บอกนี่ดิว่าขาด dll ตัวไหน ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือการหาก่อนว่า DLL file ที่มันบอกมันหาไม่พบเนี่ยคือ DLL File ตัวไหน ซึ่งสามารถทำได้โดย

1. เก็บ Application ของ Python ที่ถูก build เป็น Win32 Application ไว้ โดยในที่นี้คือ “_pytrch.pyd”

2. Download Program “Dependency Walker” มา

3. เปิด _pytrch.pyd ด้วยโปรแกรม Dependency Walker เราก็จะทราบว่า DLL ตัวไหนที่หายไปครับ