เนื่องด้วยผมติดตั้ง Pywin 2.6 (32bit) แล้วพบปัญหาว่ามันจะหาไฟล์ไม่เจอตอนท้าย เหมือนกับว่าหา DLL ไม่เจอ ทั้งๆที่ก็ติดตั้ง Python 2.6 แล้ว ทำการ set Environment ให้ค่าของ PATH เพิ่ม C:\Python26 เข้าไปก็แล้วก็ยังติดตั้งแล้ว error อยู่

เลยต้องหาวิธีการติดตั้งนอกเหนือจากการติดตั้งปกติแทนครับ โดยสามารถทำได้ดังนี้

1. แตกไฟล์ pywin32-221.win32-py2.6 ออกมา โดยใช้ 7zip หรือ winrar

2. Copy folder PLATLIB ไปไว้ที่ C:\Python26

3. กลับไปที่ folder SCRIPT ที่เราได้จากการแตกไฟล์ในขั้นตอนแรก

4. ให้รันคำสั่ง

5. เป็นอันเรียบร้อยครับ