สืบเนื่องจากข่าวของเครื่องมือที่หลุดจาก NSA ซึ่งมีเครื่องมือหลายๆตัวโจมตีไปยัง SMBv1 ของ Windows และ Windows Server ซึ่ง Microsoft นั้นได้แนะนำให้ทำการ disable มาตั้งนานแล้ว แต่ที่ enable มาให้โดย Default เพราะว่าเผื่อในการคุยและส่งรับไฟล์ผ่านเครื่องเก่าๆ แต่ถ้าเป็น Windows 7 และ Windows Server 2008 ขึ้นไปจะไม่มีปัญหาอะไรในการโอนถ่ายไฟล์ ดังนั้นผมก็เลยนำวิธีการที่จะ disable SMB v1 ใน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista, and Windows Server 2008 มาให้ดูกันครับ โดยสามารถทำได้หลายวิธี

1. Disable โดยใช้ Powershell

2. Disable โดยใช้ Regeditor

ให้เข้าไปแก้ค่าใน registry “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters”
จากนั้น set ค่า REG_DWORD เป็น 0 ครับ

จากการ set ฝั่ง SMB Server ไปแล้วก็มาถึงการ disable ในส่วนของ Client บ้าง โดยสามารถทำได้โดยกำหนดผ่าน sc command ครับ

หากต้องการ remove SMBv1 ออกไปเลยใน Windows 8.1, Windows 10, Windows 2012 R2, and Windows Server 2016 สามารถทำได้โดย

*** Fix for Windows XP

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation แล้วลบค่า DependOnService ออก

หรือ

sc.exe config lanmanworkstation depend= “”

Server

1. ใช้ Powershell

2. ปิด Feature

ไปที่ Server Manager -> Feature -> Remove Feature

Client

1. ผ่าน Add or Remove Programs

ไปส่วน Add or Remove Programs จากนั้นเอาเครื่องหมายถูกหน้า “SMB 1.0/CIFS File Sharing Support” ออก

f

2. ใช้ powershell command

Patch

Windows versions
May Preview of Monthly Rollup

(5/16/17)

June Security Only Update

(6/13/17)

June Monthly Rollup

(6/13/17)

Download link
Windows 7 and Server 2008 R2
4019265
6.1.7601.23762

4022722

4022168
6.1.7601.23762

https://support.microsoft.com/en-us/help/4009469
Windows Server 2012
4019218
6.2.9200.22137
4022718 4022724
6.2.9200.22137
https://support.microsoft.com/en-us/help/4009471
Windows 8.1 and Windows Server 2012 R2
4019217
6.3.9600.18655
4022717 4022720
6.3.9600.18688
https://support.microsoft.com/en-us/help/4009470
Windows 10 Version 1507
4032695 https://support.microsoft.com/en-us/help/4000823
Windows 10 Version 1511
4032693 https://support.microsoft.com/en-us/help/4000824
Windows 10 Version 1607 and Windows Server 2016
4022723
10.0.14393.1198
https://support.microsoft.com/en-us/help/4000825

Source:: Microsoft.com