มีหลายๆองค์กรที่ทิ้ง Mail Server ของตัวเองไปใช้บริการ Mail Service on cloud ต่างๆ ซึ่งมีให้เลือกทั้ง Gmail, Microsoft Office 365 และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งถ้าคุณเคยใช้บริการ Gmail จะทราบดีว่า Mail ทุกอย่างจะไปกองที่ Inbox ถ้าคุณไม่ได้ใช้ Label ก็จะทำให้หา Mail ที่ต้องการได้ยาก ทีนี้มาดูกันว่าถ้าเราจะ search หา email ใน Gmail เราจะสามารถ search โดยใช้คำในการค้นหายังไงได้บ้างครับ

สิ่งที่เราจะ search ได้ Search operator & example
หาตามชื่อผู้ส่ง from:

Example: from:amy

หาตามชื่อผู้รับ to:

Example: to:david

หาตามคำที่มีใน subject Subject:

Example: subject:dinner

แบบใช้หลายๆการ search ร่วมด้วยกัน OR or { }

Example: from:amy OR from:david

Example: {from:amy from:david}

ลบผลการ search ที่ไม่ต้องการ -

Example: dinner -movie

หา message ที่ใกล้ๆกับคำอื่น และใช้หมายเลขเพื่อกำหนดคำใกล้เคียงที่สามารถเป็นไปได้ AROUND

Example: dinner AROUND 5 friday

หาตาม label ของ email label:

Example: label:friends

หาเมล์ที่มีไฟล์แนบ has:attachment

Example: has:attachment

หาเมล์ที่มี google drive, Docs, Sheets, หรือ Slides แนบมาด้วย หรือ link แนบมาด้วย has:drive

has:document

has:spreadsheet

has:presentation

Example: has:drive has:document

หาเมล์ที่มี YouTube video has:youtube

Example: has:youtube

หาเมล์จาก mailing list list:

Example: list:info@example.com

หาเมล์ที่มีไฟล์แนบเป็นชื่อหรือ file type ที่กำหนด filename:

Example: filename:pdf

Example: filename: homework.txt

หาเมล์ที่มีคำที่กำหนดแบบเจาะจง " "

Example: "dinner and movie tonight"

หาเมล์ที่มีคำตามที่กำหนดโดยดูจากหลายๆคำ ( )

Example: subject:(dinner movie)

หาเมล์จากหลายๆ folder , รวมถึง Spam และ Trash ด้วย in:anywhere

Example: in:anywhere movie

หาเมล์ที่เรา mark เป็น important is:important

label: important

Example: is:important 

 

Starred, unread, หรือ read messages is:starred

is:unread

is:read

Example: is:read is:starred

หาเมล์ที่มี icon สีต่างๆ has:yellow-star

has:blue-info

Example: has:purple-star

ผู้รับที่มีใน cc หรือ bcc field cc:

bcc:

Example: cc:david

Note: You can’t find messages that you received on bcc.

หาเมล์ที่ถูกส่งในช่วงเวลาที่ต้องการ after:

before:

older:

newer:

Example: after:2004/04/16

Example: before:2004/04/18

หาเมล์ที่ใหม่กว่าหรือเก่ากว่าในเวลาที่กำหนด d (day), m (month), และ y (year) older_than:

newer_than:

Example: newer_than:2d

Chat messages is:chat

Example: is:chat movie

Messages delivered to a certain email address deliveredto:

Example: deliveredto:username@gmail.com

Messages ใน category ที่ต้องการ category:

Example: category:updates

เมล์มีขนาดใหญ่กว่าขนาดที่กำหนดโดยหน่วยเป็น bytes size:

Example: size:1000000

หาเมล์ที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือน้อยกว่าที่กำหนดโดยหน่วยเป็น bytes larger:

smaller:

Example: larger:10M

หาเมล์ที่เป็นการนัดหมาย filename:invite.ics
หาเมล์ที่มี message-id header Rfc822msgid:

Example: rfc822msgid:200503292@example.com 

หาเมล์ที่มีและไม่มี label has:userlabels

has:nouserlabels

Example: has:nouserlabels 

Note: Labels are only added to a message, and not an entire conversation.

Source:: Google.com