โดยปกติการ remote เข้าใช้งาน SSH(Secure Shell) จะเป็นการใช้งานแบบ username/password แต่ทีนี้หากเราต้องการใช้ key  ในการ authentication หรือยืนยันตัวตนแทน เราสามารถทำได้โดย

1. ที่เครื่องของ client สร้าง key ขึ้นมาโดยใช้คำสั่ง

หลังจากนั้นจะได้ไฟล์มา 2 ไฟล์คือ

2. Copy file public key ไปยังเครื่อง Server

3. ทดสอบเข้าใช้งาน

Source:: cyberciti.biz