CTFd เป็น Framework สำหรับการแข่งขัน Capture The Flag แบบ Jeopardy คือการเป็นตอบคำถามเป็นหมวดๆ เป็นข้อๆ ตามภาพด้านล่าง โดยแข่งขันกันว่าใครจะตอบคำถามได้เร็วที่สุด ซึ่ง CTFd ทำให้คนที่ต้องการจัดการแข่งขันไม่ต้องวุ่นวานในเรื่องการคิด Framework การลงทะเบียนและคิดคะแนนต่างๆ ไปวุ่นกับเรื่องการคิดคำถามแทนนั่นเอง ซึ่งช่วยประหยัดเวลาให้กับทีมผู้จัดการแข่งขันอย่างมาก โดยวันนี้ผมจะเอาวิธีง่ายๆมาให้ใช้คือการ deploy docker ของ CTFd นั่นเอง

1. ติดตั้ง Application ต่างๆ

2. ติดตั้ง docker repository

3. Update apt and install docker

4. Clone CTFd source code

5. ติดตั้ง application อื่นๆ

6. Install docker image สำหรับการรัน CTFd

หากพบปัญหาสามารถแก้ไขได้โดยใช้คำสั่ง

7. ทดสอบใช้งานผ่าน <ctfd_ip>:8000 ได้เลยครับ

จริงๆมีอีกหลายวิธีการในการติดตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานผ่าน gunicorn, nginx + uwsgi, Apache + mod_wsgi ลองสามารถหาอ่านดูได้จาก source ครับ

Source:: CTFd