Netcat(nc) คือเครื่องมือสารพัดประโยชน์  สามารถทำงานได้หลากหลายมาก ตั้งแต่การทดสอบ connect เข้าไปเหมือนกับ telnet ไปจนถึงการทำเป็น backdoor หรือติดต่อกลับ C&C ก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยปกติ nc จะถูกติดตั้งไว้ใน Linux อยู่แล้ว แต่เป็น version ที่ตัด -e ออก เพื่อกันการ execute ไว้ แต่จริงๆก็มีวิธีที่ทำให้ทำงานได้เหมือนๆกันอยู่ เดี๋ยวว่างๆจะเอามาเล่าให้ฟังครับ ตอนนี้ทำแบบง่ายๆก่อน โดย nc สามารถใช้งานได้หลากหลายดังนี้

1. ใช้งาน nc ให้เหมือน telnet
เราสามารถใช้คำสั่งได้เป็น

เช่น

2. ใช้สำหรับการทำ banner grabbing

หลังจากที่เรา connect ไปยังปลายทางได้แล้ว เราสามารถใช้งาน application ต่างๆได้โดยการตรงคำสั่งตาม protocol ต่างๆเช่น HTTP, FTP เป็นต้น เพื่อดูว่าทางปลายทางจะตอบกลับมาอย่างไร

3. ส่ง message หากัน
เราสามารถส่ง Message มายัง nc ที่ทำเป็น server ไว้ได้ เช่น
Server: (192.168.1.1)

Client (ฝั่งที่ต้องการส่ง message คำว่า “message” ไปยังปลายทาง)

4. ส่งไฟล์หากัน
เป็นการกระทำที่คล้ายๆกับการส่ง message หากัน เปลี่ยนจาก message กลายเป็นไฟล์แทน
Server: (192.168.1.1)

Client (ฝั่งที่ต้องการส่ง file test.txt ไปยังปลายทาง)

5. Bind shell
เป็นการรอรับ connection ของฝั่ง Client
Windows

Linux

6. Reverse Shell
เป็นการส่ง output ของ shell ตอบกลับไปยัง server
Windows

Linux

7. Scan Port
TCP

UDP

ที่ download Windows Netcat “http://joncraton.org/blog/46/netcat-for-windows” หรือ ncat version “http://nmap.org/ncat/”

ใน Linux หากต้องการเปลี่ยนไปใช้ traditional Edition สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง

หากใช้ nc.openbsd แล้วต้องการเปลี่ยนไปใช้ nc.traditional ให้ใช้คำสั่ง

Source::