ไม่คิดว่า Hewlett-Packard (HP) จะมีอะไรแบบนี้ด้วย นักวิจัยพบ malware ที่มี feature เรื่องการทำ keylogger ที่คอยดักจับการพิมพิ์ใดๆของ user ใน HP Audio driver ซึ่งติดมากับ Notebook ของ HP นั่นเอง

HP Computer มาพร้อมกับชิบเสียงที่จัดทำโดย Conexant โดย driver ที่ติดมาด้วยคือ Dubbed Conexant High-Definition (HD) Audio Driver โดย driver นี้จะช่วยให้ software คุยกับ hardware ได้อย่างง่ายดายนั่นเอง

Security Researcher จากบริษัทที่ชื่อว่า “Modzero” เป็นผู้ที่ค้นพบ KeyLogger ดังกล่าว โดยเมื่อมีการรันและเริ่ม monitor key ต่างๆ ตัว driver เองจะ save การใช้งาน keystoke ใดๆไปไว้ที่ C:\Users\Public\MicTray.log ซึ่งภายในเครื่องของผู้ใช้งานใครก็สามารถเข้าถึงไฟล์ดังกล่าวได้ ซึ่งนั่นหมายความว่าหากมี malware ใดๆมาเจอไฟล์นี้เข้าก็จะกลายเป็นสามารถขโมยข้อมูลสำคัญออกไปได้เลยทันทีนั่นเอง

วิธีการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบว่ามี driver ดังกล่าวฝังอยู่หรือไม่ สามารถทำได้โดยให้ดูว่าใน Windows Explorer มีการรันโปรเซสจาก path ดังต่อไปหรือไม่

หากพบ process ที่มาจาก path ดังกล่าวแนะนำให้ทำการลบหรือเปลี่ยนชื่อของไฟล์นั้นๆทิ้งครับ

Laptop ที่ได้รับผลกระทบ

Source:: TheHackerNews, Modzero, BleepingComputer