Neel Mehta ซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลแรกๆของโลก(เป็น Google Researcher)ที่ทำการวิจัยและวิเคราะ Ransomware ที่ดังที่สุดในโลกในขณะนี้ นั่นคือ WannaCry นั่นเอง โดย Neel พบว่ามีโค้ดบางส่วนของ WannaCry คล้ายกับ Malware ที่ชื่อว่า Contopee ซึ่งถูกพบตั้งแต่ปี 2015 และกลุ่มที่อยู่เบื้องหลัง Contopee ก็คือ Lazarus Group ซึ่งคือกลุ่มที่เชื่อว่าเป็นกลุ่มของเกาหลีเหนือและอยู่เบื้องหลังการโจมตีเกาหลีใต้มาตั้งแต่ปี 2007 นั่นเอง

Neel Mehta พบความน่าสงสัยเกี่ยวกับ WannaCry ว่ามีส่วนฟังก์ชั่นการทำงานที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกับ Contopee ซึ่งทั้งทาง Kaspersky และ Symantec ก็ให้ความเห็นไปในทางเดียวกันว่าน่าจะเป็นการนำฟังก์ชั่นของ Contopee มาใช้งาน

ซึ่งหากไม่ใช่กลุ่มพัฒนาเดียวกัน ก็น่าจะเป็นไปได้ยากที่โค้ดจะเหมือนกันขนาดนี้ และหากเป็นจริง WannaCry จะถือว่าเป็น Ransomware ตัวแรกที่ได้รับการสนับสนุนที่เป็นอาวุธการโจมตี Cyber ของประเทศใดๆตัวแรกของโลกเลยทีเดียว

Source::