เราสามารถใช้ nmap ในการตรวจสอบช่องโหว่ MS17-010 หรือก็คือช่องโหว่ที่ WannaCry ใช้โจมตีนั่นเอง โดยวิธีการทำเป็นดังนี้

<เครื่องที่ทดสอบนี้เป็นการใช้งานใน Kali 2017.1 และ IP ปลายทางคือ Windows 7 ที่ไม่ได้ patch MS17-010)

1. Download NSE Script

2. ใช้คำสั่ง NMAP

หากไม่มีช่องโหว่จะได้ผลลัพธ์ตามภาพด้านล่าง