หลังจากที่ WannaCry แพร่ระบาด และได้มีการพยายามรณรงค์ให้เลิกใช้งาน SMBv1 ซักที (สามารถกดดูวิธีการ disable SMBv1 ใน Windows ได้ที่นี่) ก็มาถึงฝั่ง Linux กันบ้าง ซึ่ง Linux นั้นไม่ได้รับผลกระทบใดๆจาก WannaCry นะครับ เพียงแต่ว่าโพสต์นี้ต้องการจะนำเสนอเรื่องการ disable SMBv1 ใน File Sharing ที่ทำด้วย Samba เท่านั้นครับ  โดยเราสามารถ disable การให้บริการที่เป็น SMBv1 โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

*** หมายเหตุ เนื่องด่วย Windows XP, Windows Server 2003 ใช้งานได้เฉพาะ SMBv1 เท่านั้น ดังนั้นหากมีการปรับการใช้งานเป็น SMBv2 เป็นต้นไป จะกลายเป็นว่า Windows XP, Windows Server 2003 จะไม่สามารถใช้งาน SAMBA Server ของเราได้อีกต่อไปนะครับ ระวังในจุดนี้ด้วยครับ

1. เปิดไฟล์ /etc/samba/smb.conf ขึ้นมา ในส่วน global ให้ใส่เป็น

จากนั้น save file

2. ทำการ restart samba service

Source:: Cyberciti.biz