พบช่องโหว่ Remote Code Execution ใน SAMBA (ซึ่งเป็น File Server สำหรับการแชร์ไฟล์ต่างๆของ Linux) version ตั้งแต่ 3.5.0 เป็นต้นมา หากเป็น share drive แบบที่ผู้โจมตีสามารถเขียนไฟล์ได้ ก็จะสามารถยึดเครื่องได้ทันที

ช่องโหว่นี้ถูกแจ้งโดย Volker Lendecke พบว่าหาก upload library ที่ฝัง code อันตรายไว้ใน path ที่สามารถเขียนได้ จากนั้นจึงบังคับให้ SAMBA Server อ่านและรันไฟล์นั้นอีกที โดยช่องโหว่นี้ได้ CVE เป็น CVE-2017-7494

หากใครงาน SAMBA อยู่แนะนำให้รีบ update ด่วนครับ

ระบบที่ได้รับผลกระทบ: SAMBA version 3.5.0 > with writable folder sharing
ผลกระทบ: Remote Code Execution (Critical Severity)
วิธีการแก้ไข: Update เป็น version Samba 4.6.4, 4.5.10 และ 4.4.14

List NAS Affected

Source:: Samba