โดยปกติ Windows 10 จะทำการ update ด้วยตัว OS มันเอง และจะทำให้เราไม่สามารถสั่งการการ update เองได้ ดังนั้นเมื่อเราทำการกด Update ผ่าน Check for Update ใน Windows 10 จะเกิด error code 0x80070006 เกิดขึ้น ซึ่งเราสามารถเช็คได้ว่า Update Process นั้นเป็นการทำงานโดย WIN32_OWN_PROCESS

ทีนี้เราสามารถตรวจสอบสถานะ service ของการ update ได้(ต้องใช้สิทธิ์ administrator ในการรัน)โดยใช้คำสั่ง

ทีนี้หากเราต้องการจะสั่ง update เอง โดยเปลี่ยนจาก OWN ไปเป็น SHARE โดยใช้คำสั่งเป็น (ต้องใช้สิทธิ์ administrator ในการรัน)
จากนั้นทำการ restart เครื่อง แล้วลอง update อีกทีครับ