เมื่อคืน Nmap เครื่องมือสำหรับการ scan port และ enumeration ได้ออก patch version ใหม่พร้อมกับ feature ใหม่จำนวนมาก

Nmap version 7.50 มีการเพิ่มทั้ง NSE(Nmap Script Engine) 14 script ใหม่ (รวมถึง NSE สำหรับการตรวจจับช่องโหว่ MS17-010 ด้วย) มีการ support การทำ fingerprint อีก 300 กว่าแบบในการตรวจสอบทั้ง service version และ os version อีกทั้งยังมีการเปิดตัว Npcap ซึ่งเป็น packet capturing driver และ library for Windows ซึ่งเอามาใช้แทน Winpcap ที่ใช้มาหลายปี อีกทั้ง API ของ driver ใหม่นี้จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความเข้ากันได้อีกด้วย

รายละเอียดทั้งหมดสามารถดูได้จาก source ได้เลยครับ

หากใครต้องการสามารถ download จาก link นี้ได้เลยครับ https://nmap.org/download.html

Source:: SecList.org