ทาง Ubuntu ประกาศว่ามีการพบช่องโหว่ Remote Code Execcution ใน Systemd ซึ่งทำให้ client นั้นอาจถูกแฮ็คได้ทันที เมื่อได้รับ DNS Response ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะ

Ubuntu ประกาศเมื่อวันที่ 27/06/2017 ที่ผ่านมาว่าพบช่องโหว่ Denial of Service และ Remote Code Execution จากการรับ DNS Response ที่ถูกสร้างขึ้นมาเฉพาะใน systemd-resolved ซึ่งได้รับ CVE เป็น CVE-2017-9445 หากใครใช้งาน Ubuntu version 16.10 หรือ 17.04 แนะนำให้ทำการ update systemd ด่วนครับ

ผลกระทบ: Remote Code Execution or DoS
ระบบที่ได้รับผลกระทบ: Ubuntu 16.10 , 17.04
วิธีแก้ไขหรือป้องกัน: ทำการ upgrade Systemd เป็น 231-9ubuntu5 (16.10) หรือ 232-21ubuntu5 (17.04)

Source:: Ubuntu