ขอประกาศรับสมัครเพื่อนร่วมงานในตำแหน่ง
– Solution Specialist Security
– Senior Engineering Security
– Technical Consultant Security

ผู้สนใจส่ง resume ได้ที่ recruitment.th@dimensiondata.com ครับ