ตำแหน่ง Security Consultant

หน้าที่คร่าวๆ
– Penetration Testing
– Researching
– Security Analyst
– Consulting

ขอแค่คุณ
– คลั่งใน IT Security
– ฝึกฝนตัวเองตลอดเวลา
– ชอบศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ
– ชอบเล่น CTF
– แนบ username / score จาก game.rop.sh จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ไม่เน้นเกรด ไม่เน้นปริญญา ไม่เน้น certificate
มีการแชร์ knowledge ภายในทีมกันเป็นประจำ
มีงานท้าทายอยู่เรื่อยๆ
สนับสนุนการสอบ certificate ในด้านที่สนใจ
มี lab ภายใน ให้ทดสอบ ฝึกฝน Security Technique ใหม่ๆ
มี 0-day ให้ลองทดสอบ

สำหรับคนชอบเล่น CTF เรามีทีมภายในเล่นกันเป็นประจำ (https://ctftime.org/team/29988)

ติดต่อ hr@e-cq.net