หากคุณสนใจและพร้อมจะเดินไปกับเรา มีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มแรก – รักและติดตามทุกอย่างที่เกี่ยวกับ IT Security และกระหายในการเรียนรู้และชอบการพัฒนาตัวเองตลอดเวลา
– Security Analyst
– Senior Security Analyst
– Web Application Security Specialist
– Network Security Engineer

กลุ่มสอง – ชอบและหลงไหลใน AWS และ Dev (UX/UI)
– AWS Presale
– AWS Engineer
– Frontend Developer

สามารถส่งใบสมัคร resume มาได้ที่ Khun Suparat tel: 02-615-7005 email: hr.isecure(at)i-secure.co.th