AWK ใช้ได้ทางทั้งเรื่องการตัดแต่ง output ใดๆ ที่แตกต่างกับ cut หรือ application อื่นๆ นั่นคือเราสามารถใส่ condition ในการแสดง output ออกมาจริงๆได้ หากใครสนใจ download ได้เลยครับ