อันนี้เป็นการเตือนความจำของผมเองในกรณีที่ต้องการจะให้เก็บไฟล์ version ใหม่ล่าสุดไว้ แต่อยากลบ history ทั้งหมดทิ้ง สามารถทำได้ตามนี้ครับ

จากนั้นกลับไปดู history ใน Github Dashboard ก็พบว่าสามารถต่อได้เรียบร้อยแล้วตรับ

Source:: Github