จริงๆ post นี้เป็นการ port มาจาก Note ของผมใน Facebook เสียมากกว่า เนื่องด้วยความห่วยของการหาข้อมูลของ Facebook และการที่เราใช้ function ค้นหากับ Note ของเราไม่ได้ ดังนั้นผมเลยเลือกที่จะเอาข้อมูลเหล่านั้นมาใส่ในนี้แทนละกัน

ก็พล่ามไปเยอะแล้วมาเริ่มกันเลยละกัน

1. UDP Flood

2. TCP SYN Flood

3. Apache Benchmarking หรือ Siege tool

4. การใช้ tcpreplay + แก้ไข

หากแก้ไข checksum โดยที่ใช้ -C ของ tcprewrite เพื่อทำการคำนวณ checksum ใหม่ ให้ใช้ pcapfix ในการแก้ไขแทนครับ

หรือหากอยากใช้บริการ cloud ก็เป็น https://loader.io/​หรือ https://loadimpact.com/ ก็ได้ครับฃ

Source::