จริงๆโพสต์นี้ถือเป็นการ update ความรู้เรื่อง  bypass security กันหน่อย โดยเทคนิคชื่อว่า “Squiblydoo” ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้สำหรับการ bypass AppLocker (สำหรับการทำ whitelist application) นั่นเอง

“Squiblydoo” ซึ่งเป็นเทคนิคที่กระทำในช่วง Post Exploitation หรือก็คือยึดเครื่องได้แล้วนั่นเอง ซึ่งหากมี AppLocker อยู่ เราสามารถใช้เทคนิคนี้ในการ bypass แล้ว run application ที่ถูก restrict ไว้ได้

Squiblydoo เป็นเทคนิคที่ทำให้ user ธรรมดาสามารถ download script และรัน script ได้ทันที โดยใช้ valid Microsoft tool อย่าง regsvr32.exe ซึ่งปกติเอาไว้ register หรือ unregister OLE object ไฟล์ (เช่น DLL, ActiveX เป็นต้น) ได้นั่นเอง

Attacker จะใช้ ActiveX format เพื่อจะฝัง VB, JS เข้าไปใน XML file แล้วทำการรัน ActiveX นั้นอีกที

โดยภายในไฟล์ SCT (ซึ่งจริงๆแล้วเป็นนามสกุลอะไรก็ได้ โดย format ภายในนั้นคือ XML) จะมี tag registration สำหรับการใส่ VBScript code เข้าไป จากนั้นเมื่อเปิดไฟล์ดังกล่าว จะถูกรันผ่าน Windows Script Component Service อีกที อย่างในตัวอย่างคือการรัน calc.exe ขึ้นมา
หากจะทำเป็นแบบ persistence ก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยการ register COM Object ไป แต่การกระทำดังกล่าว user ต้องมีสิทธิ์เป็น administrator  โดยเมื่อมีการ create ActiveX Object ใหม่ ตัวไฟล์จะถูกเขียนภายใต้ HKEY_CLASSES_ROOT และ HKEY_LOCAL_MACHINE
ซึ่งในที่นี้เราสร้างเป็น object ใหม่ที่ชื่อว่า TESTCB

 

Source:: CarbonBlack