การมาถึงของ Smart Home Technology หรือ Internet of Thing (IoT) ยังคงหน้ากังวลต่อไปเพราะทุกส่วนใกล้เรามากขึ้น ควบคุมทุกอย่างได้มากขึ้น แต่ยังคงขาดความปลอดภัย

อย่างตัวอย่างล่าสุดกับความปลอดภัยของ Smart Home ที่ควบคุมอุณหภูมิภายในบ้านที่ชื่อว่า Nest นั้นอนุญาตให้เราสามารถเข้าไปกำหนดควบคุมอุณหภูมิของระบบได้จากระยะไกลผ่านเว็บ interface แต่ดันมีความปลอดภัยน้อยเนื่องด้วยมีการเก็บ username, password ไว้ใน source code หนึ่งของเว็บ เมื่อ Hacker ได้ไปก็ทำให้สามารถเข้าไปกำหนดอุณหภูมิของบ้านนั้นๆได้ทันที (จากการตรวจสอบด้วย Shodan พบว่ามีการเปิดให้เข้าถึงจาก internet จำนวนมาก)

โดยทาง Researcher คนหนึ่งได้เข้าไปคอยสอดส่องใน Hacker Forum ก็ปรากฏว่ามีการแชร์เรื่องการ hack ดังกล่าวไปทดสอบเปลี่ยนอุณหภูมิของบ้านๆหนึ่ง โดยเปลี่ยนอุณหภูมิจาก 23 C (73.4 F) ไปเป็น 35 C (95 F) แทน พร้อมทั้งมีตัวอย่างรูปภาพการ hack ให้ดูด้วย

 

หลังจากข่าวนี้ออกมา ทาง Martyn Kay ที่เป็นกรรมการบริษัทก็ได้ออกมาบอกว่า feature นี้มีมาตั้งแต่ปี 2014 และได้เลิกผลิตไปแล้ว

Source:: TheNextWeb