Google ออก Google Chrome 60 โดยมีการพัฒนาและแก้ไข API และส่วนต่างๆที่ทำให้ Developer ต้องปรับตัวหลายส่วนเลยทีเดียว รวมถึงการอุดช่องโหว่ต่างๆถึง 40 ช่องโหว่ o_0

ส่วนที่ Google Chrome ปรับมากที่สุดคือการเพิ่ม Paint Timing API ซึ่งจะเป็นเครื่องมือใหม่ให้กับ developer เว็บไซด์ต่างๆ สามารถวัดการใช้เวลาการแสดงผลเพจใดๆที่ได้ถูกแก้ไขได้

อีกส่วนที่ปรับคือ CSS Font-display property ซึ่งทำให้ Developer สามารถบอกกับ Chrome ให้แสดงผล Default OS Fonts ในขณะที่ทำการ download custom font ไปด้วยได้ ซึ่งเป็นการป้องกันให้แสดง page แบบไม่มีข้อความใดๆจนกว่า custom font จะ download สำเร็จ

ส่วนการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ สามารถดูได้จาก Source เลยครับ

Source:: BleepingComputer