ทีม FLARE ของ FireEye ได้ปล่อยเครื่องมือสำหรับการดัดแปลง VM (Virtual Machine ให้พร้อมสำหรับการทำ Malware Analysis โดย Virtual Machine ดังกล่าวจะติดตั้งเครื่องมือและปรับแต่ง OS มากมาย เพื่อให้พร้อมต่อการวิเคราะห์ ซึ่งเครื่องมือนั้นคือ FLARE VM นั่นเอง

FLARE VM จะเป็นเครื่องเมื่อ open source free ที่สามารถ download ได้ทั่วไป โดยเป็นชุดเครื่องมือสำหรับการทำ reverse engineer, malware analysis, incident responder, forensic และสำหรับ Penetration tester โดยได้แรงบันดาลใจจาก VM ชื่อดังอย่าง Kali Linux, REMnux และอื่นๆ โดบ FLARE VM จะมีทั้งเครื่องมือ debuggers, disassemblers, decompilers, static และ dynamic analysis utilities, network analysis และ manipulation, web assessment, exploitation, vulnerability assessment applications, และอื่นๆอีกมากมาย

วิธีการนำมาใช้ก็ไม่ยาก เพียงแค่ติดตั้ง Windows version 7 ขึ้นไป จากนั้นก็ทำการใช้ Internet Explorer เปิดไปยัง

http://boxstarter.org/package/url?https://raw.githubusercontent.com/fireeye/flare-vm/master/flarevm_malware.ps1

ที่เหลือก็แค่กด RUN เพื่อทำการติดตั้ง Software ทั้งหมดเท่านั้นเอง

Source:: FireEye