Marcus Hutchins, Security Researcher ที่ใช้ชื่อว่า MalwareTech, ได้แก้ต่างว่าไม่มีความผิดในศาลของ Las Vegas ในคำฟ้องร้องการเป็นผู้สร้างและคนแก้ไข Kronos Banking Trojan

ทางผู้พิพากษาได้อนุญาตให้ประกันตัว Marcus ได้โดยใช้เงินประกันตัว 30,000$  ซึ่งทำให้ MalwareTech จำเป็นต้องใช้เวลาอยู่ในกรงขังใน Las Vegas ไปก่อน เพราะทีมกฏหมายไม่สามารถหาเงินมาได้ทันเวลาในการประกันตัว (ศาลประกาศ 3:00 PM แต่ให้จ่ายค่าประกันตัวภายใน 4:00 PM)

เมื่อออกจากกรงขัง MalwareTech จะไม่ได้รับอนุญาตในการใช้งาน Internet และจำเป็นต้องมี GPS Tracker ติดตัวตลอดเวลา และห้ามติดต่อใครที่ไม่เกี่ยวข้องจากคำฟ้องร้องของ FBI และตัว MalwareTech เองจะต้องปรากฏตัวต่อศาลในวันอังคารที่ศาล Wisconsin อีกทีและห้ามออกจาก US อีกด้วย (หากผิดจริงจะถูกตัดสินจำคุกสูงสุดถึง 40 ปี)

จากคำบอกเล่าของนักข่าวทาง MalwareTech กล่าวว่า ช็อคมากเมื่อได้ยินคำฟ้องร้องของ FBI แต่ยังไม่มีการให้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับคำกล่าวหาดังกล่าว

Source:: BleepingComputer